fbpx
01/03/2019 5 ແອັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດນັກສຶກສາງ່າຍຂຶ້ນ

5 ແອັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັກສຶກສາງ່າຍຂຶ້ນ


ຊີວິດນັກສຶກສາມີຫຼາຍຢ່າງຈະຕ້ອງເຮັດ ຈັກຊິບົດລາຍງານ ວຽກບ້ານ ບົດເຝິກຫັດ ວຽກກິດຈະກຳໂຮງຮຽນ ວຽກທາງຄອບຄົວ ຄວາມຮັກ ຫາເງິນ ແລະ ອື່ນໆອີກສາລະພັດ ຈົນບໍ່ຮູ້ຊິຈັດການກັບຊີວິດແນວໃດ. ມື້ນີ້  yaklao ຈຶ່ງຈະຂໍມານຳສະເໜີ 5 ແອັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັກສຶກສາງ່າຍຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະເສຍເວລາກັບເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ເອົາເວລາເລົ່ານັ້ນໄປເຮັດຢ່າງອື່ນທີ່ດີກວ່າ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ 5 ແອັບນີ້ຈັດການໃຫ້ເຮົາ.

1 Task ຫຼື Google Task

5 ແອັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັກສຶກສາງ່າຍຂຶ້ນ
Google Task

ເປັນແອັບທີ່ໃຊ້ຈັດການກັບວຽກງານຕ່າງໆທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດເຊັ່ນ ຕ້ອງສົ່ງວຽກບ້ານອາຈານ ຕ້ອງແກ້ບົດເຝິກຫັດ ມີນັດກິນເຂົ້າກັບແຟນ ແລະ ອື່ນໆ ສາມາດໝາຍໄດ້ວ່າອັນໃດເຮັດແລ້ວ ອັນໃດຍັງບໍ່ທັນເຮັດ ເພື່ອຈະໄດ້ຊ່ວຍເຕືອນເຮົາໄປໃນໂຕເລີຍເພາະມີລະບົບແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ພ້ອມ.

2 CamScanner

5 ແອັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັກສຶກສາງ່າຍຂຶ້ນ
Camscanner

ເປັນແອັບທີ່ໃຊ້ສະແກນເອກະສານຕ່າງໆດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື ເຊິ່ງມັນຈະແຈ້ງກວ່າການຖ່າຍຮູບທົ່ວໄປ ເພາະແອັບຈະປັບໃຫ້ເອງອັດຕະໂນມັດ ແລ້ວຍັງສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນໄດ້ອີກ ບໍ່ຕ້ອງຖືເອກະສານເປັນຕັບໄປມາແລ້ວຂໍແຕ່ພຽງມີແອັບນີ້ ເອກະສານບົດຮຽນກໍຈະຢູ່ໃນໂທລະສັບເຮົາ

3 Foxit Mobile PDF

5 ແອັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັກສຶກສາງ່າຍຂຶ້ນ
Foxit Mobile PDF

ເປັນແອັບທີ່ໃຊ້ໄວ້ເປີດເອກະສານທີ່ເປັນ PDF ເພາະບາງຄັ້ງອາຈານກໍມັກສົ່ງວຽກບ້ານ ຫຼື ຫົວຂໍ້ບົດລາຍງານເປັນຟາຍ PDF ເຊິ່ງທຸກເຄື່ອງກໍເປີດໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ແອັບນີ້ເຮົາສາມາດ Highlight ເອົາສ່ວນທີ່ສຳຄັນໄດ້ເພື່ອກັນລືມ ຫຼື ໝາຍເອົາໜ້າໃດໜຶ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້. ໝາຍເຫດ: ມີ Version ສຳລັບຄອມນຳ

4 Mindly

5 ແອັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັກສຶກສາງ່າຍຂຶ້ນ
Mindly

ເປັນແອັບທີ່ໃຊ້ໄວ້ວາງ Mindmap ຫຼື ເອົາໄວ້ວາງແຜນແບບພາບລວມ ຕົວຢ່າງເວລາເຮົາຈະຂຽນບົດລາຍງານ ເຮົາຈະມີຫົວຂໍ້ຫຍັງແດ່ ແຕ່ລະຂໍ້ມີລາຍລະອຽດແນວໃດ ແລ້ວຍັງສາມາດໃສ່ຮູບ ໃສ່ສີ ຫຼື ໄອຄອນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງງ່າຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າ Mindmap ແມ່ນຫຍັງ ໃຫ້ທັກມາທາງຂໍ້ຄວາມ ຖ້າມີຫຼາຍຄົນຢາກຮູ້ ແອັດກໍຈະຂຽນອະທິບາຍໃຫ້.

5 Remote Mouse

 

5 ແອັບທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດນັກສຶກສາງ່າຍຂຶ້ນ
Remote Mouse

ເປັນແອັບທີ່ໃຊ້ແທນ Mouse ຈາກ Smartphone ກໍລະນີເຮົາຕ້ອງໄປ Present ບົດລາຍງານ ແລ້ວຢາກຢືນບັນຍາຍເທ້ໆ ບໍ່ຕ້ອງມາກົດ Enter ຢູ່ຄອມ. ພຽງແຕ່ໂຫຼດແອັບນີ້ມາໃສ່ໂທລະສັບ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມດຽວກັນນີ້ຢູ່ຄອມ ຈາກນັ້ນກໍແຊ Wifi ຈາກໂທລະສັບໄປຫາຄອມ ເທົ່ານັ້ນກໍສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບເປັນ Mouse ໄດ້ຢ່າງສະບາຍແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປເສຍເງິນຊື່ Remote slide ອັນແພງໆ

ຖ້າບົດຄວາມນີ້ຖືກໃຈກໍຂໍຄົນລະ Share ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນອື່ນຕໍ່ໆ


Tagged on:

ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.