fbpx
02/06/2019 5 ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ ຂອງການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກພ້ອມກັນ

5 ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ ຂອງການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກພ້ອມກັນ


ການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກໄປພ້ອມກັນນັ້ນ ມີຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍຫຍັງແດ່?

ປະຈຸບັນນີ້ກໍມີນັກຮຽນ ນັກສຶກສາຫຼາຍຄົນທີ່ກລັງຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໄປພ້ອມໆກັນ ອາດຈະເປັນວຽກຂອງຄອບຄົວ ຫຼື ເປັນວຽກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ອອກໄປຮັບຈ້າງເພື່ອຫາເງິນ ມາຈຸນເຈືອຄອບຄົວຂອງຕົນ.

ຈາກປະສົບການຂອງແອັດມິນເອງ ສອນນັກສຶກສາມາຫຼາຍສິບປີ ກໍສັງເກັດເຫັນໄດ້ວ່າມີນັກສຶກສາຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນຕ່າງແຂວງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຫາເງິນ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນໂຕ ເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະດ້ານການເງິນຂອງຄອບຄົວ

ມື້ນີ້ຈຶ່ງມາສະຫຼຸບໃຫ້ຮູ້ເຖິງ 5 ຂໍ້ດີ – ຂໍ້ເສຍ ຂອງການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໄປພ້ອມໆກັນ ຈາກຄວາມຄິດຂອງແອັດມິນເອງ

ຂໍ້ເສຍ

ເລີກວຽກກະເດິກ ກໍໝົດພະລັງງານແລ້ວ

ບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກກະເດິກ ກວ່າຈະກັບບ້ານກຽມໂຕເຂົ້ານອນກໍເດິກ ໝົດພະລັງງານທີ່ຈະຮຽນໜັງສື ຫຼື ຈະທວນຄືນບົດຮຽນ

ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງບົດຮຽນເດິກກ່ອນໝູ່

ດ້ວຍຄວາມທີ່ໂຕເອງວ່າງຕອນເດິກ ຖ້າຢາກເບິ່ງບົດຮຽນກໍຕ້ອງເບິ່ງຕອນເດິກ ເຮັດບົດລາຍງານຕອນເດິກ ເພາະວ່າແຕ່ຊ່ວງນັ້ນ

ສະໝອງບໍ່ຮັບຮູ້ບົດຮຽນດີເທົ່າທີ່ຄວນ

ດ້ວຍຄວາມທີ່ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ກໍເລີຍມີຜົນຕໍ່ສະໝອງ ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮູ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເພາະສະໝອງລ້າ ແລະ ເມື່ອຍເກີນທີ່ຈະຮັບຮູ້

ບາງຄັ້ງກໍຕ້ອງໄດ້ຂາດຮຽນ

ເມື່ອຄາວຽກ ຫຼື ເມື່ອຍແຮງ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຂາດວຽກເປັນຄັ້ງຄາວ ເຊິ່ງມີຜົນຕໍ່ຄະແນນ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ

ຫາເວລາວ່າງກັບໝູ່ບໍ່ໄດ້

ໝູ່ໄດ້ພັກ ໂຕເອງຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ ຫາເງິນ. ໝູ່ໄປທ່ຽວ ແຕ່ໂຕເອງຊໍ້າພັດບໍ່ໄດ້ໄປນຳໝູ່ ເລີຍຂາດຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບໝູ່

ຂໍ້ດີ

ໄດ້ພົບຜູ້ຄົນຫຼາກຫຼາຍ

ເຫັນຄົນຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ກໍສາມາດແລກປ່ຽນປະສົບການຊີວິດກັບຄົນອື່ນໆໄດ້ ຄວນສວຍໂອກາດຊ່ວງນີ້ ເພື່ອເກັບກ່ຽວປະສົບການກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ທຳຄວາມຮູ້ຈັກຄົນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂຶ້ນໃນທາງການຮຽນ ຫຼື ການງານ

ມີປະສົບການເຮັດວຽກ

ປະຫວັດການເຮັດວຽກຈະດູດີຂຶ້ນ ເພາະວ່າມີປະສົບການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນຫຼາຍຄົນຕ້ອງການ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກໝູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ

ມີເງິນ

ດ້ວຍຄວາມທີ່ເຮັດວຽກ ສະນັ້ນກໍມີເງິນ ສາມາດຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ໂຕເອງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ ຖ້າຮູ້ຈັກປະຢັດ ແລະ ອົດອອມ ກໍມີໂອກາດທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດທາງການເງິນ

ພູມໃຈໂຕເອງ

ຫາເງິນເອງ ລ້ຽງໂຕເອງ ແລະ ຍັງສາມາດລ້ຽງຄອບຄົວໄດ້ພ້ອມ ກໍຖືວ່າມີຄວາມພູມໃຈໃນໂຕເອງໃນລະດັບໜຶ່ງ

ເປັນທີ່ເຄົາລົບຂອງໝູ່ເພື່ອນ

ເຮົາມີປະສົບການ ເຮົາມີອາຊີບ ຫາລ້ຽງໂຕເອງສົ່ງໂຕເອງຮຽນໄດ້ ສະນັ້ນເຮົາກໍກາຍເປັນທີ່ເຄົາລົບກັບໝູ່ເພື່ອນ

ບັນດາທ່ານຄິດວ່າແນວໃດກັບ 5 ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍ ຂອງການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກພ້ອມກັນ ທີ່ແອັດມິສະຫຼຸບມາ ແລ້ວບັນດາທ່ານເດ ຄິດແນວໃດ?

ສາມາດຟັງລາຍລະອຽດຕ່າງໆໄດ້ທີ່

Podbean: https://yaklao.podbean.com/e/5-advantages-disavantages-work-study/

Soundcloud: https://soundcloud.com/sompasong-vongthavone/ep-1-5


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.