fbpx
11/07/2018 5 ທ່າອອກກຳລັງກາຍສຳລັບແມ່ຖືພາ

5 ທ່າອອກກຳລັງກາຍສຳລັບແມ່ຖືພາ


ແມ່ຖືກພາ ສາມາດອອກກຳລັງກາຍໄດ້  ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈທ່າທາງໃຫ້ເໝາະສົມ. ເຮົາມາເບິ່ງ 5 ທ່າອອກກຳລັງກາຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຍັບແຂ່ງຍັງຂາຕະຫຼອດ 9 ເດືອນ.

ທ່າທີ 1:

ຈ່າງຂາກວ້າງກວ່າບ່າໄລເລັກນ້ອງ ຫັນຫົວເຂົ່າອອກດ້ານນອກ ແລະ ນິ້ວຕີນຊີ້ອອກໄປດ້ານນອກ 45 ອົງສາ ຍືດຫຼັງໃຫ້ຊື່ ແລ້ວຄ່ອຍໆຫຍໍ້ເຂົ່າລົງ ແລະ ຍືດຂຶ້ນ ຈຳນວນ 15 ຄັ້ງ ເຮັດແບບນີ້ 3 ເຊັດ

ທ່າທີ 2:

ທ່ານີ້ດີຕໍ່ຕົ້ນຂາ. ໃຫ້ນອນແຄງແລ້ວເອົາແຂນມາຮອງຫົວມ້ຽນ ເອົາແຂນອີກຂ້າງມາຄໍ້າພື້ນໄວ້ ແລ້ວຫຍໍ້ເຂົ່າດ້ານລຸ່ມຂຶ້ນມາໃຫ້ຕັ້ງສາກ 90 ອົງສາ ສ່ວນຂາອີກດ້ນກໍໃຫ້ຍົງຂຶ້ນມາຢຽດຕົງໆ ແຕ່ຢ່າງຍົກສູງຈົນເກີນໄປ. ເຮັດແບບນີ້ 15 ຄັ້ງ 3 ເຊັດ

ທ່າທີ 3

ນອນແຄງຂ້າງ ແລ້ວຕັ້ງແຂນຂຶ້ນຄຳຫົວໄວ້ ງໍຂາທາງສອງດ້ານ ແລ້ວເອົາສົ້ນຕີນຈຸກັນ ຈາກນັ້ນອ້າຂາອອກຊ້າໆ ກວ້າງເທົ່າທີ່ຈະກ້ວ້າງໄດ້ ເຮັດແບບນີ້ 15 ຄັ້ງ ຕໍ່ເຊັດ, ຈຳນວນ 3 ເຊັດ

ທ່າທີ 4

ຄ້າຍໆກັບທ່າກີ້ນີ້ ແຕ່ຍາກຂຶ້ນມາເລັກນ້ອຍ. ໃຫ້ອ້າຂາອອກ ແຕ່ໃຫ້ສົ້ນຕີນຕິດກັນໄວ້ ຢ່າລືມຫາຫຍັງມາຮອງທ້ອງແດ່ເວລາອອກກຳລັງກາຍ

ທ່ານທີ 5

ທ່ານີ້ຕົ້ງໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍ ໃຫ້ຫາຕຸກນໍ້າດື່ມຫົວເສືອຂະໜາດກາງມາແທນດັມເບລກໍໄດ້ . ຢືນໃຫ້ຂາທາງສອງຂ້າງກວ້າງເທົ່າບ່າໄຫຼ່ ຢືດແຂນໃຫ້ຕຶງ ຄ່ອຍໆຍົກແຂນຂຶ້ນເປັນເຄິ່ງວົງມົນ ແລ້ວເອົາລົງ ໂດຍໃຫ້ຫງາຍຂໍ້ມືຕະຫຼອດເວລາ ເຮັດ 15ຄັ້ງ/ເຊັດ.

ແມ່ມານຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍເລື້ອຍໆ ແຕ່ຢ່າງໜັກຫຼືຫັກໂຫມຈົນເກີນໄປ ທີ່ສຳຄັນຢ່າລືມປຶກາສາທ່ານໝໍນຳເດີ້ ເພືອສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ເກີດລູກງ່າຍ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.