fbpx
26/06/2018 15 ອາການໂລກມະເຮັງໃນຜູ້ຊາຍ

15 ອາການໂລກມະເຮັງໃນຜູ້ຊາຍ


ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ໝັ່ນໄປກວດສຸຂະພາບ ກໍບໍ່ນ່າຈະມີບັນຫາ. ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ມັກໄປກວດສຸຂະພາບ ມັນອາດກາຍເປັນຫາຍະນະເລີຍກໍເປັນໄດ້ ເມື່ອທ່ານກວດພົບເຊື້ອມະເລັງໃນວັນທີ່ສາຍເກີນໄປ.

ລອງກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີ 15 ອາການເລົ່ານີ້ຫຼືບໍ່ ເພາະມັນເປັນສັນຍານເຕືອນໄປຍັງໂລກມະເລັງຢ່າແນ່ນອນ ແລະ ມັນກໍຈະເປັນການດີກວ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານກວດເຫັນໂລກມະເລັງກ່ອນທີ່ມັນຈະລຸກລາມ.

 1. ມີບັນຫາເວລາຖ່າຍເບົາ

ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນອາດຈະມີບັນຫາເວລາໄປຖ່າຍເບົາເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ ໄປເບົາຖີ່ຂຶ້ນ, ຄວບຄຸມອາການປວດເບົາບໍ່ໄດ້, ມີຍ່ຽວຊືມ ແລະ ຮູ້ສຶກແສບ

ອາການຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫານີ້ໄດ້ ແລະ ຍັງກາຍເປັນມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກໄດ້ອີກດ້ວຍ. ແພດຈະກວດຫາສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍການທົດສອບ ລວມໄປເຖິງການເຈາະເລືອດເພື່ອກວດຫາມະເລັ່ງຕຸ່ມລູກໝາກ

2. ມີການປ່ຽນແປງໃນອັນທະ

ຖ້າຫາກຄຳເຈິກ້ອນເບົ້າ ຫຼືຮູ້ສຶກໜ່ວງໆ ໜັກໆ ຫຼື ຮູ້ສຶກຜິດປົກກະຕິບາງຢ່າງໃນລູກອັນທະ ທ່າບໍ່ຄວນລະເລີຍໂດຍເດັດຂາດ ເພາະມະເລັ່ງອັນທະນັ້ນສາມາດລຸກລາມໄດ້ໃນເວລາພຽງຂ້າມຄືນ ແພດຈະຕ້ອງກວດຮ່າງກາຍ, ທົດສອບເລືອດ, ແລະ Ultra Sound ລູກອັນທະເພື່ອຫາສາເຫດ.

3. ມີເລືອດອອກມາເວລາຖ່າຍເບົາຫຼືຖ່າຍໜັກ

ອາການມີເລືອດອອກທາງນໍ້າຍ່ຽວ ຫຼື ອາຈົມ ອາດຈະເປັນສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງໄຕ ຫຼື ມະເຮັງລຳໄສ້ ຄວນເຂົ້າພົບແພດໂດຍດ່ວນ. ການທີ່ມີເລືອດອອກ ບໍ່ວ່າຈະອະໄວຍະວະໃດໆກໍຕາມ ລ້ວນແຕ່ຜິດປົກກະຕິທັງນັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າກວດແລ້ວບໍ່ພົບມະເຮັງ ກໍອາດຈະເປັນໂລກລິດສີດວງທະວານກໍເປັນໄດ້ ເຊິ່ງກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາກຢ່າງທັນທ່ວງທີ່.

4. ຜິວໜັງມີການປ່ຽນແປງ

ເມື່ອທ່ານເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງຜິວໜັງ ທັງໃນເລື່ອງຂອງຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ສີສັນ ລວມໄປເຖິງບັນດາຂີ້ແມງວັນຕ່າງໆ ໃຫ້ພົບແພດຢ່າງໄວທີ່ສຸດ ເພາະຈຸດທີ່ແປກໆໃໝ່ໆເຫຼົ່ານີ້ເປັນສັນຍານທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງໂລກມະເຮັງຜິວໜັງ ທ່ານຄວນມີການຕັດເນື້ອຕົວຢ່າງໄປກວດຫາມະເຮັງ. ຫາກພົບກໍຈຶ່ງຈະຮັກສາໄດ້ທັນ.

5.​ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງມີການປ່ຽນແປງ

ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງໄຄ່ຂຶ້ນ ໂດຍຂະໜາດເທົ່າເມັດຖົ່ວ ຈະພົບໄດ້ບໍລິເວນລໍາຄໍ, ຂີ້ແຮ, ຫຼື ຕຳແໜ່ງອື່ນໆ ເຊິ່ງອາການບວມນີ້ມີສັນຍານເຕືອນວ່າມີຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພູມຄຸ້ມກັນກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບອາຫານເຈັບຄໍ ຫຼື ເປັນໄຂ້ ແຕ່ໂລກມະເຮັງກໍເຮັດໃຫ້ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງໄຄ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

6. ມີບັນຫາເວລາກືນ

ບາງຄົນເວລາກືນເຂົ້າ ກືນນໍ້າກໍຈະຮູ້ສຶກປວດຮາກ, ກືນຍາກ ທ່ານຄວນພົບແພດໂດຍດ່ວນ ເພາະອາດເປັນສາເຫດຂອງມະເຮັງລຳຄໍ ແລະ ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ໂດຍແພດຈະທຳການທົດສອບທີ່ລຳຄໍ ແລະ X-ray ດ້ວຍການກືນນໍ້າແຮ່ Barium ເຊິ່ງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບທ່ານຕ້ອງດື່ມທາດແຫຼວທີ່ຊ່ວຍໃນເຫັນລຳຄໍຂອງທ່ານໄດ້ແຈ້ງຍິ່ງຂຶ້ນທີ່ແຜ່ນຟິມ X-ray

7. ແສບຮ້ອນໃນຊວງເອິກ

ຫາກມີອາການແສບຮ້ອງໃນຊວງເອີກ ການປັບປຸງວິທີການກິນອາຫານ ພຶດຕິກຳການດື່ມ ແລະ ຄວາມຄຽດ ອາດຈະຊ່ວຍລຸດລົງໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກມັນຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ກໍຄວນພົບແພດເພາະອາດເປັນສາເຫດຂອງໂລກມະເຮັງກະເພາະອາຫານ.

8. ມີການປ່ຽນແປງໃນຊ່ອງປາກ

ຖ້າຫາກທ່ານສູບຢາ ທ່ານກໍອາດມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນມະເຮັງໃນຊ່ອງປາກ ໃຫ້ລອງສັງເຫດຝ້າສີຂາວ ຫຼື ສີແດງພາຍໃນຊ່ອງປາກ ຫຼື ຮິມຊົບ ແລ້ວປຶກສາແພດ ຫຼື ທັນຕະແພດເພື່ອຮັກສາຕໍ່ໄປ.

9. ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ຫຼຸດການກິນ ແຕ່ມີນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງຫຼາຍພາຍໃນເວລາສັ້ນໆ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ໜ້າດີໃຈເລີຍໄດ໋ ເພາະອາດເປັນສັນຍານເຕືອນໂລກມະເຮັງຕັບອ່ອນ, ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ຫຼື ມະເຮັງປອດໄດ້.

10. ມີໄຂ້

ການມີໄຂ້ນັ້ນໝາຍເຖິງຮ່າງກາຍກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບການຕິດເຊື້ອ ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານເປັນໄຂ້ແລ້ວບໍ່ຍອມເຊົາ ໂດຍຫາສາເຫດມາອະທິບາຍບໍ່ໄດ້ ກໍອາດຈະເປັນສັນຍານເຕືອນຂອງໂລກມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວ ຫຼື ມະເຮັງຊະນິດອື່ນໆ

11. ເຕົ້ານົມມີການປ່ຽນແປງ

ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍມະຈະລະເລີຍເລື່ອງກ້ອນເບົ້າໃນເຕົ້ານົມ ເພາະເຂົ້າໃຈວ່າມັນອາດຈະບໍ່ເປັນ ແຕ່ 1% ຂອງໂລກມະເຮັງເຕົ້ານົມນັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນເພດຊາຍ ແລະ ຫຼາຍໆຄັ້ງແມ່ນກວດພົບພາຍຫຼັງທີ່ມັນລຸກລາມໄປແລ້ວ.

12. ມີຄວາມອ່ອນລ້າ

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມອິດເມື່ອຍ ໂດຍທີ່ພັກຜ່ອນເທົ່າໃດກໍບໍ່ພຽງພໍ ຢາກນອນຕະຫຼອດເວລາທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳຫຍັງຫຼາຍ ກໍອາດເປັນສາເຫດຂອງໂລກມະເຮັງຊະນິດຕ່າງໆໄດ້. ຕ້ອງໄປຫາໝໍເພື່ອກວດແລະຫາທາງຮັກສາຕໍ່ໄປ

13. ມີອາການໄອ

ການໄອອາດຈະບໍ່ແປກ ແຕ່ຖ້າຫາກໄອເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານເກີນ 3-4 ອາດທິດ ແລ້ວຍັງສືບຕໍ່ໄອມາເລື້ອຍໆ ນັ້ນຖືເປັນສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນຂອງມະເຮັງປອດ ຄວນໄປກວດແລະ X-ray ຫາສາເຫດ

14. ມີອາການປວດ

ໂລກມະເຮັງບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີອາການປວດເມື່ອຍ ແລະ ເຈັບປວດ ແຕ່ຖ້າຫາກອາການເຈັບນັ້ນກິນເວລາຍາວນານກວ່າ 1 ເດືອນກໍຢ່າທົນອີກເລີຍ ມັນອາດຈະເປັນສັນຍາຂອງໂລກມະເຮັງຫຼາຍໆຊະນິດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ກຳລັງກະຈາຍຕົວ.

15. ມີອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ ຊຶມເສົ້າ

ອາຫານນີ້ຫາໄດ້ຍາກ ແຕ່ຫາກພາວະຊຶມເສົ້າທີ່ມາພ້ອມອາການເຈັບທ້ອງ ອາດເປັນສັນຍານຂອງໂລກມະເຮັງຕັບອ່ອນ. ສະນັ້ນຄວນພົບແພດ ເພື່ອຫາທາງຮັກສາຕໍ່ໄປ.

 


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.