06/01/2019 2nd youtube-awards in Laos

ໂລ້ Youtube ອັນທີສອງຂອງລາວ

Spread the love
  • 12
    Shares

ໂລ້ Youtube ເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນ Youtuber ຕາງກໍຢາກໄດ້ມາຄອບຄອງ ແອັດເອງກໍຢາກໄດ້ຄືກັນ ຫະຫະຫະ

บัวไล ບົວໄລ

ໃນປະເທດລາວເຮົາກໍໄດ້ມີຄົນທີ່ຄອບຄອງໂລ້ Youtube ເປັນອັນທີສອງຂອງປະເທດແລ້ວນັ້ນກໍຄື ອ້າຍ ບົວໄລ ເຈົ້າຂອງຊ້ອງ บัวไล ບົວໄລ Official

ໂລ້ໂຕນີ້ເປັນໂລ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຈາກ Youtube ທີ່ເຮົາມີຜູ້ຕິດຕາມຮອດ 1ແສນຄົນ ປະຈຸບັນຂອງບົວໄລມີຜູ້ຕິດຕາມແລ້ວເກືອບ 2ແສນ

ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໂລ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນກໍແມ່ນຊ່ອງ ຢູ່ນາ ສະຕູດີໂອ ແລ້ວຄົນທີ່ສອງກໍແມ່ນ ບົວໄລ ນີ້ ແລ້ວໃຜນໍ້ຈະໄດ້ເປັນຄົນທີ 3 ເຮົາມາຕິດຕາມນຳກັນ


Spread the love
  • 12
    Shares

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.