fbpx
12/10/2018 ແຮັກເກີ້ ໂຈລະກຳເງິນໄປກວ່າ 1000ລ້ານໂດລາ

ແຮັກເກີ້ ໂຈລະກຳເງິນໄປກວ່າ 1000ລ້ານໂດລາ


ກຸ່ມແຮັກເກີຈາກເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ໂຈລະກຳເງິນຫຼາຍກວ່າ 1000ລ້ານໂດລາ ຈາກເຄືອຂ່າຍ Swift.

ຕາມການແຈ້ງເຕືອນຂອງ FireEye ໜ່ວຍງານພິເສດດ້ານຄວາມປອດໄພໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມແຮັກເກີຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ພະຍາຍາມຈະໂຈລະກຳເງິນຈາກລະບົບ Swift ທີ່ໃຊ້ໂອນເງິນຈາກ 16 ສະຖານບັນການເງິນທົ່ວໂລກຕັ້ງແຕ່ປີ 2014.

ປະເທດເກົາຫຼີເໜືອຖືກຈັດອັນດັບເປັນປະເທດທີ່ສ້າງໄພຄຸກຄາມທາງ ໄຊເບີ ເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ຈາກການໂຈລະກຳເງິນໃນທະນາຄານຂອງ ບັງກະລາເທດ (ອິນເດຍ) ໄປ 81 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງແຮັກເກີໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບຂອງ Swift ທຳການໂອນເງິນຈາກທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດ ຈຳນວນ 81 ລ້ານໂດລາຈາກບັນຊີຂອງເຫຍື່ອ ໄປຍັງບັນຊີຂອງແຮກເກີຢູ່ໃນຟີລິບປິນ.

FireEye ເຊື່ອວ່າມີຫຼາຍກຸ່ມທີ່ນຳໃຊ້ ມາວແວ ຄ້າຍໆກັນທຳການໂຈມຕີ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບກຸ່ມແຮັກເກີຊື່ ລາຊາຣັສ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດສະບານເກົາຫຼີເໜືອ.

FireEye ຍັງເຊື່ອອີກວ່າເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີທະນາຄານໃນ ບັງກະລາເທດ ແມ່ນຝີມືຂອງກຸ່ມແຮັກເກີນາມວ່າ APT 38 ເຊິ່ງກຸ່ມນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຈລະກຳເງິນ 1000ລ້ານໂດລາ ຈາກ 16 ສະຖາບັນການເງິນ ໃນ 11 ປະເທດ.

ກຸ່ມນີ້ໄດ້ມີການວາງແຜນຢາງແນບນຽນໃນລະບົບຂອງເຫຍື່ອປະມານ 155ມື້ ກ່ອນທີ່ຈະລົງມືໂຈລະກຳ.

ຂັ້ນຕອນທຳອິດແມ່ນໄດ້ສຶກສາເບິ່ງວ່າມີພະນັກງານຄົນໃດທີ່ເຂົ້າເຖິງລະບົບ Swift ກ່ອນທີ່ລະບົບຈະກວດພົບ. ແລ້ວພວກເຂົາກໍຕິດຕັ້ງ ມາວແວ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳຫຼວດເຄືອຂ່າຍ. ຈາກນັ້ນກໍຈະທຳການໂອນເງິນດ້ວຍລະບົບຂອງ Swift ໄປຫຼາຍໆປະເທດເພື່ອໃຫ້ຟອກເງິນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ສຸດທ້າຍກໍທຳລາຍຫຼັກຖານຖິ້ມ.

FireEye ໄດ້ລະບຸວ່າການຈູ່ໂຈມນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຫຍື່ອ ບໍ່ແມ່ນໂຕລະບົບ Swift

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຫຼາຍພຽງໃດ ແຕ່ APT 38 ກໍຍັງຄົງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນທົ່ວໂລກ. ຈາກການໂຈມຕີ ແລະ ມີຜົນກະທົບເປັນວົງກວ້າງ,​ກຸ່ມ APT 38 ຖືກຈັດວ່າເປັນກຸ່ມທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດກຸ່ມໜຶ່ງ.

ຂໍມູນເພີ່ມຕື່ມອ່ານໄດ້ທີ່ https://www.finextra.com/finextra-downloads/newsdocs/rpt-apt38-2018-web_v4.pdf


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.