fbpx
14/05/2018 ແຈກສູດ Banana Yogurt Smoothie

ແຈກສູດ Banana Yogurt Smoothie


ມື້ນີ້ ຢາກເລົ່າ.ຄອມ ຈະມາ ແຈກສູດ ປັ່ນກ້ວຍໃສ່ໂຢເກີດ ຫວານໆ ເຢັນໆ
ໃຫ້ລູກເພຈໄດ້ລອງເອົາໄປປັ່ນກິນນຳກັນ

ສ່ວນປະສົມ

  1. ກ້ວຍແຊ່ແຂງ
  2. ນົມຂຸ້ນຫວານ (ຖ້າຫຼຸດຫຸ່ນກໍປ່ຽນເປັນນໍ້າເຜິ້ງແທນ)
  3. ໂຢເກິດລົດ Original
  4. ນົມສົດ (ໃຊ້ສູດຜ່ອງມັນເນີຍກໍໄດ້)

ຂັ້ນຕອນ:

  1. ປອກກ້ວຍແຊແຂງໄວ້ຂ້າມຄືນ
  2. ນໍາກ້ວຍໃສ່ໂຖປັ່ນ
  3. ຕາມດ້ວຍນົມຂຸ້ນຫວານ
  4. ຕາມດ້ວຍໂຢເກີດ
  5. ແລ້ວອັດທ້າຍດ້ວຍນົມສົດ
  6. ຈາກນັ້ນກໍປັ່ນໆໆໆໆໃຫ້ລະອຽດ

ເບິ່ງຂັ້ນຕອນໄດ້ດັ່ງນີ້

ເບິ່ງຈົບແລ້ວກໍຊ່ວຍກັນ Like ແລະ Share ໃຫ້ແດ່ເດີ້….


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.