fbpx
01/02/2019 ຮູ້ແລ້ວຕ້ອງກິນ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ

ຮູ້ແລ້ວຕ້ອງກິນ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ


ກ້ວຍເປັນໝາກໄມ້ພື້ນບ້ານເຮົາ ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ ມີຂາຍເຕັມທ້ອງຕະຫຼາດໃນລະຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ ຫວີລະ 3.000 ກີບເທົ່ານັ້ນ. ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າພຽງກິນກ້ວຍ 2​ ໜ່ວຍຕໍ່ມື້ ແລ້ວຈະຫຍັງປ່ຽນແປງໄປແດ່

1.ຫຼຸດນໍ້າໜັກ ກຳຈັດໄຂມັນ

ກວ້ຍປະກອບໄປດ້ວຍໄຟເບີ້ ຫຼື ເສັ້ນໄຍອາຫານ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອີ່ມ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເລື່ອງຂອງການຂັບຖ່າຍ ລວມທັງມີແປ້ງ ຫຼື ຄາໂບໄຮເດຣດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຢາກກິນຈຸກຈິກເຊິ່ງເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ມີໄຂມັນສະສົມ. ສະນັ້ນການກິນກ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຢາກກິນຫວານກິນຈຸກຈິກຫຼຸດລົງ ແລ້ວກໍຈະຫຼຸດໄຂມັນ ແລະ ນໍ້າໜັກໄປພ້ອມໆກັນ

2. ຄວບຄຸມຄວາມດັນໂລຫິດ

ອາຫານທົ່ວໄປນັ້ນມີໂຊດຽມສູງທີ່ເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ແລະ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງແຕກ. ສ່ວນກ້ວຍມີແຕ່ໂປແທັດຊຽມ ແລະ ເກືອບຈະບໍ່ມີໂຊດຽມ ສະນັ້ນກ້ວຍມື້ລະສອງໜ່ວຍກໍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂລກຄວາມດັນໂລຫິດ.

3. ຫຼຸດຄວາມຄຽດ

ກ້ວຍມີກົດອາມີໂນ ເຊິ່ງຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ສ້າງຮໍໂມນອາລົມດີ ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງຜ່ອນຄາຍ ນອນຫຼັບສະບາຍ ແລະ ຕື່ນຂຶ້ນມາພ້ອມອາລົມຈິດທີ່ເບີກບານ.

4. ຫ່າງໄກໂລກໂລຫິດຈາງ

ໃຜທີ່ໂຕຊີດ, ເມື່ອຍງ່າຍ ແລະ ຫາຍໃຈຫອບ ສາເຫດມາຈາກເມັດເລືອດແດງຕໍ່າ ສະນັ້ນໃຫ້ກິນກ້ວຍເພາະກວ້ຍມີທາດເຫຼັກ ຊ່ວຍເສີມສ້າງເມັດເລືອດແດງ ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດແດງໄຫຼວຽນດີກວ່າເກົ່າ ຈຶ່ງຫ່າງໄກຈາກໂລກໂລຫິດຈາກ.

5. ອາຫານຍ່ອຍງ່າຍຂຶ້ນ

ກ້ວຍມີເສັ້ນໄຍອາຫານສູງ ຈຶ່ງສາມາດທຳຄວາມສະອາດລຳໄສ້ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງອາຫານໃຫ້ກັບຈຸລິນຊີທີ່ຢູ່ທ້ອງ ກ່ອນຂັບຖ່າຍອອກມາ ຫຼຸດອາການຖ່າຍຍາກ ທ້ອງອືດ ທ້ອງເຟີ້ ຫຼື ຖ່າຍແຫຼວ.

6. ກ້ວຍມີວິຕາມິນສູງ

ຮ່າງກາຍຕ້ອງການວິຕາມິນເພື່ອເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ ສະນັ້ນກ້ວຍຈຶ່ງເປັນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນສູງ ເຮັດໃຫ້ມີຜິວພັນທີ່ອ່ອນໄວກວ່າເກົ່າ

7. ຊ່ວຍເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອ

ກ້ວຍມີໂພແທັດຊຽມສູງ ຈຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ເໝາະກັບບັນດາຄົນທີ່ຕ້ອງອອກແຮງງານ ຫຼື ນັກເພາະກາຍທີ່ຕ້ອງການເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ.

ເປັນຈັ່ງໃດແຕ່ລະຄົນ ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ກໍຮີບແຊ ແລ້ວໄປຊື້ກ້ວຍມາກິນທະແມະ.


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.