fbpx
19/05/2018 ສິວບອກໂລກ

ສິວບອກໂລກ


ສິວ! ສິວ!! ສິວ!!

ເລື່ອງສິວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຕະຫລົກ ແລະ ບາງທີອາດຈະບອກຫຍັງຫລາຍກວ່າທີ່ເຮົາເຫັນ ມາເບິ່ງກັນວ່າ ຕຳແຫນ່ງທີ່ສິວຂຶ້ນນັ້ນ ບອກຫຍັງເຮົາແດ່???

ສິວບອກໂລກ
ຕຳແໜ່ງຂອງສິວບອກໂລກ

ຕຳແຫນ່ງທີ 1 ແລະ 3 : ມີບັນຫາເລື່ອງກະເພາະປັດສະວະ ຫຼື ພົກຍ່ຽວ, ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ.

ຕຳແຫນ່ງທີ 2 : ມີບັນຫາກ່ຽວກັບເລື່ອງຕັບໆ ໝາຍເຖິງຕັບຫັ້ນນ່າ, ນົມທິ່ກິນເຂົ້າໄປບໍ່ຍ່ອຍ, ກິນອາຫານລົດຈັດ , ກິນອາຫານຕອນເດິກ

ຕຳແຫນ່ງທີ 4 ແລະ 10 : ໄຕບໍ່ດີ

ຕຳແຫນ່ງທີ 5 ແລະ 9 : ແກ້ມດ້ານເທິງ ແມ່ນ ບັນຫາລະບົບໄຊນັສ ແລະ ປອດ; ສ່ວນແກ້ມດ້ານລຸ່ມ ແມ່ນ ແຂ້ວແມງ ຫລື ບັນຫາດ້ານເຫືອກ

ຕຳແຫນ່ງທີ 6 ແລະ 8 : ໄຕ, ພູມແພ້, ແວ່ນທີ່ເຮົາໃສ່ກົດທັບ

ຕຳແຫນ່ງທີ 7 : ບັນຫາດ້ານຫົວໃຈ, ລະບົບສືບພັນ, ປະຈຳເດືອນ

ຕຳແຫນ່ງທີ 11 ແລະ 13 : ບັນຫາດ້ານຮັງໄຂ່ , ປະຈຳເດືອນ

ຕຳແຫນ່ງທີ 12 : ບັນຫາດ້ານກະເພາະອາຫານ, ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ຕຳແຫນ່ງທີ 14 : ຄວາມຄຽດ

ທີ່ມາ (Credit): https://www.wongnai.com/articles/what-pimple-say-about-you

ຂໍຂອບໃຈຜູ້ຮວບຮວມ May


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.