fbpx
22/05/2018 ຢາກເລົ່າ ອາຫານຄລິນ

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ ອາຫານຄລີນ (Clean food)


ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ ອາຫານຄລີນ (Clean food) ອາຫານຄລີນ ແມ່ນອາຫານທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ເນັ້ນຄວາມເປັນທຳມະຊາດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ. ເປັນການກິນຕາມຫຼັກໂພສະນາການ (ຕ້ອງກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່) ກິນໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍເໝາະສົມຕາມໄວ ມີຜົນດີຕໍ່ກັບ ສຸຂະພາບ.

ສຳຫລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລົດນ້ຳໜັກ, ລົດຄວາມອ້ວນແລະໄຂມັນ ແລ້ວອາຫານຄລີນ ນີ້ມັນມີຫຍັງແນ່? ອາຫານຄລີນ ໄດ້ແກ່ ຜັກ, ໝາກໄມ້ສົດ, ທັນຍະພືດ, ອາຫານທີ່ບໍ່ຜ່ານການຄັດສີ ແລະ ອາຫານທີ່ບໍ່ປຸງລົດຈັດຈົນເກີນໄປ ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນກິນຄລີນ ຈັງໃດດີ?!? ເລີ່ມຕົ້ນງ່າຍໆໄດ້ດ້ວຍ

1.ປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບການກິນອາຫານຄລີນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍຶດຕິດກັບລົດຊາດເດີມໆ ແລະ ລົດປະລິມານອາຫານໃຫ້ຫນ່ອຍລົງ

2.ເລື່ອງອາຫານທີ່ສົດໃຫມ່ຢູ່ສະເຫມີ

3.ເວລາຊື້ສິ້ນຄ້າໃຫ້ຢ່າງທົ່ວຮ້ານ (ເພື່ອຊອກສິ້ນຄ້າດີໆ ແລະ ຍັງເປັນການອອກກຳລັງກາຍພ້ອມ)

4.ລົດປະລິມານນ້ຳຕານລົງ

5.ດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ (8ຈອກ ຕໍ່ມື້ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຍິ່ງດີ)

6.ລອງຊວນໝູ່ມາກິນອາຫານຄລີນນຳກັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ

7.ຈັດອາຫານທີ່ກິນໃຫ້ເປັນສົມດຸນ (ແບ່ງອາຫານເປັນມື້ນ້ອຍໆ) 4 ຫຼື 6 ຄາບຕໍ່ມື້ ແລະ ບໍ່ຄວນງົດອາຫານເຊົ້າ

8.ເລືອກໃຊ້ແປ້ງທີ່ເຫມາະສົມ (ແນະນຳ ເຂົ້າກ່ອງ, ເຂົ້າໂອ໊ດ ຈະເປັນການດີ)

9.ຮູ້ຈັກສັງເກດສ່ວນປະສົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ (ຮູ້ອ່ານປະລິມານໃນສິ້ນຄ້າທີ່ຈະເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ)

10. ຫ້າມເນັ້ນການນັບເຄລລໍລີຫຼາຍເກີນໄປ ຄວນເລືອກກິນອາຫານໃຫ້ຄົບຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ (ອາຫານ 5 ໝູ່) ຍ່າເນັ້ນທີ່ຕົວເລກ

10ຂໍ້ງ່າຍໆເທົ່ານີ້ ທ່ານກໍ່ສາມາດມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ໄດ້ແລ້ວ!!


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.