fbpx
29/01/2019 ລ້ຽງລູກດ້ວຍ ມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດ ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບເດັກໃນໄລຍະຍາວ

ລ້ຽງລູກດ້ວຍ ມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດ ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບເດັກໃນໄລຍະຍາວ


ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີໃນປະຈຸບັນທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ອຸປະກອນທັນສະໄໝຕ່າງໆຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກມີຫຼາກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂທລະພາບ, ໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ທັງໝົດນັ້ນລ້ວນແຕ່ເປັນອຸປະກອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເປີດໂລກກວ້າງ ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີການກະຕຸ້ນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງເດັກໄດ້ດີກວ່າສິ່ງອື່ນໆ.

ຈາກການສຳຫຼວດກຸ່ມຕົວຢ່າງຈຳນວນ 2441 ຄົນ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2016 ຫາ ປີ 2018 ທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນສະໄໝໃໝ່ເຊັ່ນໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດເຂົ້າຊ່ວຍໃນການລ້ຽງລູກ ໂດຍເດັກນ້ອຍໄດ້ໃຊ້ຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ກັບອຸປະກອນພວກນີ້ຫຼາຍກວ່າຈະມີກິດຈະກຳອື່ນໆ.

ຜົນສຳຫຼວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກອາຍຸ 2​ ຫາ 4 ປີ ມີຈຳນວນ 1 ໃນ 4 ຄົນທີ່ມີພັດທະນາການທາງດ້ານກາຍະພາບຫຼຸດລົງກວ່າປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະດ້ານພາສາ, ການສື່ສານ, ການຂັບລົດ ລວມໄປເຖິງສະພາວະທາງຈິດໃຈ ແມ່ນຫຼຸດລົງຫຼາຍ. ເຊິ່ງເດັກໃນໄວນີ້ເປັນໄວກຽມປະຖົມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນທາງດ້ານກາຍະພາບໃຫ້ຫຼາຍກວ່າດ້ານອື່ນ ເພາະກ້າມເນື້ອແຕ່ລະສ່ວນຂອງເຂົາຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງ, ການທີ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນເຊັ່ນການແລ່ນ, ການອອກກຳລັງ, ການຫຼິ້ນຂອງຫຼິ້ນຕ່າງໆແມ່ນຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອທັງມັດນ້ອຍມັດໃຫຍ່ ກວມໄປເຖິງດ້ານຈິນຕະນາການ ແລະ ອາລົມຈິດຂອງເດັກນຳ.

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ພັດທະນາການຂອງເດັກຫຼຸດລົງແມ່ນມາຈາກເດັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບ ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດ ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນທະນາປາກເວົ້າ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍສ່ວນຕ່າງໆ. ຈາກການສຳຫຼວດເຫັນວ່າ ເວລາທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເດັກແມ່ນບໍ່ເກີນ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.

ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຜົນສຳຫຼວດຄື ເດັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ມີພັດທະນາການທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນປະຖົມໄວ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ເພາະການລ້ຽງລູກດ້ວຍ ມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດນັ້ນມັນມີທັງຄຸນ ແລະ ທັງໂທດ. ການລ້ຽງດູທີ່ເໝາະສົມ ແບ່ງເວລາໃຫ້ເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບສັງຄົມ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການອອກແຮງງານແມ່ນຈະສ່ວນເສີມພັດທະນາການໃຫ້ເຂົາໄດ້ດີກວ່າທີ່ເຂົາຕ້ອງມານັ່ງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ແລ້ວໃຊ້ເວລາທັງໝົດກັບຈໍສີ່ຫຼ່ຽມນັ້ນ.

ທີ່ສຳຄັນຄືຜູ້ປົກຄອງຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ລູກໆໄດ້ເຫັນ ຖ້າພໍ່ແມ່ຍັງໃຊ້ເວລາກັບໜ້າຈໍສີ່ຫຼ່ຽມ ແລ້ວຈະເອົາເວລາໃດໃຫ້ລູກ. ເດັກຕ້ອງການຄວາມຮັກ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງ
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticl/2722666

https://techcrunch.com/2019/01/28/screen-time-inhibits-toddler-development-study-finds/

https://ucalgary.ca/utoday/issue/2019-01-28/excessive-screen-time-linked-preschool-learning-delays

ຖ້າເຫັນວ່າບົດຄວາມນີ້ມີປະໂຫຍດ ກໍຊ່ວຍກັນແບ່ງປັນໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້.


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.