fbpx
15/11/2018 Yoshitaka-Sakurada-never-use-computer-yaklao

ລັດຖະມົນຕີ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ Cyber ຂອງຍີ່ປຸນ ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ


ການເປັນປະເດັນໃຫຍ່ໃນໂລກອອນລາຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂອງໂລກ ເມື່ອທ່ານ Yoshitaka Sakurada ລັດຖະມົນຕີ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ Cyber ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີມາມາກ່ອນ ແລະ ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ USB ແມ່ນຫຍັງ

ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ Cyber
Japan’s cyber security and Olympic minister Yoshitaka Sakurada. Photograph: Issei Kato/Reuters

ທ່ານ Yoshitaka Sakurada ອາຍຸ 68 ປີ ລັດຖະມົນຕີໝັ້ນຄົງທາງ Cyber ແລະ ຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບງານພາຣາລິມປິກ (ກິລາຄົນພິການ), ທ່ານໄດ້ຖືກຖາມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ USB ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຍ ແລ້ວທ່ານສະແດງທ່າທາງງຸນງົງ ເພາະທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ USB ມາກ່ອນ.

ຕາມການລາຍງານຂອງສຳນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ Yoshitaka Sakurada ຍອມຮັບວ່າຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 25 ປີ ທ່ານກໍມອບວຽກໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ເລຂາເປັນຄົນເຮັດໝົດແທນ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີເລີຍ

ຈົນໂລກອອນລາຍນຳປະເດັນນີ້ໄປລໍ້ລຽນວ່າ “ແຮັກເກີບໍ່ສາມາດໂຈລະກຳຂໍ້ມູນຂອງເພິ່ນໄດ້ເລີຍ ນີ້ຄົງເປັນລະບົບຄວາມປອດໄພຂັ້ນສຸດຍອດ”

ຈາກສາເຫດດັ່ງກ່າວກໍເລີຍກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໃຫ້ຄົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພິວເຕີ ໄປດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ Cyber.

Source: https://www.theguardian.com/world/2018/nov/15/japan-cyber-security-ministernever-used-computer-yoshitaka-sakurada


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.