fbpx
11/01/2019 ລວມເບີເດີ່ນບານ

ລວມເບີໂທເດີ່ນບານ ໃຜມີເດີ່ນເບີເດີ່ນໃດແດ່ ມາແບ່ງກັນ


ນະຄອນຫຼວງ

 • ເດີ່ນເຟີຣາຣີ Ferrari: 020 5539 2456
 • ເດີ່ນນິວອາຣີນາ New Arena: 020 2881 2211 (ວັດນາກ)
 • ເດີ່ນ ໂດລາ Dola: 020 5560 8257 (ທາດຫຼວງເໜືອ)
 • ເດີ່ນ ສີຫາຄົມ: 020 5995 9936, 020 5603 0063
 • ເດີ່ນ ກະສິກຳ: 020 2222 0803
 • ເດີ່ນ ຟາມກາບຊ້ອນ: 020 5570 9836, 020 2349 4447
 • ເດີ່ນ Star:  020 2244 0123 (ໂພນສະຫວ່າງ
 • ເດີ່ນ ແກ້ວດາລາ: 020 22227861 (ໂພນຕ້ອງ)
 • ເດີ່ນ Scorpion ສະກໍປ້ຽນ: 020 5589 5999 (ຫ້ວຍຫົງ)
 • ເດີ່ນ ໄຫຫີນ: 020 5999 9345 (ຫ້ວຍຫົງ)
 • ເດີ່ນ VS: 020 5577 6766 (ໜອງທາເໜືອ)
 • ເດີ່ນ ສາຍມັນຊົນ: 020 77772525 (ໜອງທາເໝືອ)
 • ເດີ່ນ CMMT FC: 020 5402 0755 (ດອນແດງ)
 • ເດີ່ນ Spirit Soccer Field: 030 777 6210 (ສີສະຫວາດ)
 • ເດີ່ນ Anfield: 020 9999 9711, 020 77279779 (ຮ່ອງຄ້າ)
 • ເດີ່ນ EUFA (ຢູຟາ) : 020 5488 8005 (ໂພນສະຫວາດ)
 • ເດີ່ນ ຂັນທະວົງ: 020 2233 3468 (ດົງນາໂຊກ)
 • ເດີ່ນ ຄູນຄຳ : 020 2938 9229 (ນາຄຳ)
 • ເດີ່ນ ST Bank : 020 2233 4750 (ວາທ່າ)
 • ເດີ່ນ Good Life (ກູດໄລຟ) : 020 2929 2906 (ນາແຫ່)
 • ເດີ່ນ ກະແລ : 020 5551 1999, 020 5555 5945 (ໂພນພະເນົາ)
 • ເດີ່ນ ວັນມະໂນ : 020 5579 3579 (ຈອມມະນີ)
 • ເດີ່ນ ໄຊຍະວົງ : 020 9880 0099 (ວຽງຈະເລີນ)
 • ເດີ່ນ ເທັບປັນຍາ : 020 5580 0777 (ໂພນພະເນົາ)
 • ເດີ່ນ ຊ້າງ : 020 2249 5522 (ຈອມມະນີ)
 • ເດີ່ນ ຊ້າງ : 020 2249 6622 (ໜອງໜ່ຽງ)
 • ເດີ່ນ 3A : 020 5677 2002 (ນາໄຊ)
 • ເດີ່ນ Winning Seven : 020 7798 8999
 • ເດີ່ນ ໜອງຈັນ : 020 2221 7700, 020 5561 2518 (ໜອງຈັນ)
 • ເດີ່ນ ຮັກບານ : 020 020 9571 8080 (ຮັກບານ)
 • ເດີ່ນ ຊັບພະ (ອາຈານ ບຸນລັບ) : 020 5577 6606, 020 2826 5744 (ສະພານທອງໃຕ້)
 • ເດີ່ນ Victory (ວິຕໍຣີ) : 030 9806 8666 (ທ່າພະລານໄຊ)
 • ເດີ່ນ ລາວ-ໄອເຕັກ : 020 5551 3422, 030 571 2881 (ໂພນທັນ – ໄອເຕັກ)
 • ເດີ່ນ ໂອທູ : 020 2221 0008, 020 2224 4844 (ດົງສະຫວາດ)
 • ເດີ່ນ ບານລາວ : 020 2333 3340 (ດົງສະຫວາດ)
 • ເດີ່ນ VKS : 020 7777 6630, 5555 5388 (ພະຂາວ)
 • ເດີ່ນ ສີໄທ : 020 5551 6212 (ພະຂາວ)
 • ເດີ່ນ ຫຼັກ9 : 020 9985 0850, 020 9999 9953 (ຄຳຮຸ່ງ)
 • ເດີ່ນ ນາທົ່ມ :  020 7846 5888 (ນາທົ່ມ)
 • ເດີ່ນ Tag Team (ແທັກທີມ) : 020 2209 8385 (ສີວິໄລ)
 • ເດີ່ນ ພົມມາ : 020 9777 8313 (ຕານມີໄຊ)

ໃຜມີຂອງແຂວງອື່ນກໍແຈ້ງມາເດີ້


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.