fbpx
21/10/2018 ຢ່າໂທກັບເບີແປກ

ຢ່າໂທກັບເບີແປກ ເຂົາຈະແຮັກຂໍ້ມູນ, ດູເງິນ ແລະ ໂທລະສັບເພ


ຢ່າໂທກັບເບີແປກ ແມ່ນແທ້ບໍ່? ທີ່ເບີແປກໂທມາຢ່າໂທກັບ ເຂົາຈະແຮັກຂໍ້ມູນ, ດູດເງິນເຮົາ, ໂທລະສັບເພ, ເບີຜີ

ລຸງໂອ້ດອອກມາອະທິບາຍເລື່ອງເບີແປກໂທມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງລຸງໂອ້ດໄດ້ປຶກສາຜູ້ຮູ້ແລ້ວອອກມາເຮັດຄິບສັ້ນອະທິບາຍ ວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງ ຢ່າໂທກັບເບີແປກ ດັ່ງນີ້

ເຫດການທີ່ເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ Phonefraud, Mobilefraud, Wangirifraud (ໂທຊ໊ອດ)

Wangirifraud ເປັນຂະບວນການໜຶ່ງທີ່ໂທຊ໊ອດ ແລ້ວໃຫ້ເຍື່ອໂທກັບ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເກັບເງິນຄ່າໂທຈາກເຍື່ອ ເຊິ່ງກຳລັງເປັນທີ່ແຕກຕື່ນກັນໃນສັງຄົມລາວປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະບັນດາເພຈຕ່າງໆກໍພະຍາຍາມຈະປຸກປັ່ນກະແສເພື່ອຈະໃຫ້ ເພຈຂອງຕົນເອງດັງ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະໂພສຫຼືແຊຫຍັງອອກໄປ.(ຊ່າງໄຮ້ຈັນຍາບັນເຫຼືອເກີນ)

ຂະບວນການເຮັດວຽກມີດັ່ງນີ້

ຢ່າໂທກັບເບີແປກ
ຮູບແບບການຫຼອກເອົາເງິນ

1. ພວກບໍ່ຫວັງດີຕັ້ງຕົນເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບ ແລ້ວຕັ້ງອັດຕາຄ່າໂທຂ້າມແດນ ໂດຍເກັບຈາກຜູ້ໂທ
2. ພວກມັນໃຫ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດສຸ່ມໂທອອກຫາເຍື່ອ ພໍໂທຕິດກໍຈະວາງສາຍ(ໂທຊ໊ອດ)
3. ເມື່ອເຍື່ອໂທກັບ ກໍຈະເກັບເງິນຈາກຜູ້ໂທທັນທີ (ເສຍຄ່າໂທ)
4. ເຍື່ອເສຍເງິນ ພວກມັນໄດ້ເງິນ

ວິທີປ້ອງກັນແມ່ນ ຕັ້ງສະຕິ, ບໍ່ຮັບສາຍ, ບໍ່ໂທກັບເບີແປກທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊັ່ນເວັບ yaklao.com ອິອິ (ຂາຍຂອງ)

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມເບິ່ງໄດ້ທີ່ຄິບຂອງລຸງໂອ້ດ

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ ເພຈລຸງໂອ້ດ 

ຮູບປະກອບຈາກ https://web.facebook.com/palanid.sypraseuth

ແລະ https://telecomreseller.com/2017/09/17/understanding-wangiri-fraud/

ທີ່ສຳຄັນຂອບໃຈ https://laox.la/


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.