fbpx
08/01/2019 ຢາກຈ່ອຍຕ້ອງແລ່ນ!

ຢາກຈ່ອຍຕ້ອງແລ່ນ!


ໂລກປະຈຸບັນໃຜໆກໍລ້ວນແຕ່ຢາກຮັກສາສຸຂະພາບ ທັງກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ໄດ້ຫຸ່ນທີ່ສວຍງາຍ ຄົນຕຸ້ຍທີ່ຢາກຈ່ອຍຕ້ອງມາອ່ານບົດຄວາມນີ້

ຈາກເພຈ LKCoaching ຂອງ ນາງ ລົດແກ້ວ ອິນທະກຸມມານ ກໍໄດ້ແຈກຕາຕະລາງການຊ້ອມແລ່ນອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ແກ່ລູກເພຈ ແລະ ຄົນທົ່ວໄປຈະໄດ້ເອົາໄປເຝິກແອບຕາມ ເຊິາງຕາຕະລາງແລ່ນກໍມີຕັ້ງແຕ່ຈັນຫາສຸກເລີຍ.

ຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນສຳລັບຄົນທີ່ຢາກເລີ່ມເຝິກແລ່ນແຂ່ງມາຣາທອນ 10ກມ ທີ່ທີມງານ LKCoaching ໄດ້ຈັດໃຫ້.

ວັນຈັນ

ພັກ

ວັນອັງຄານ

ເຊົ້າ: ແລ່ນ 5ກມ

ບ່າຍ: ແລ່ນ 6ກມ

ແລງ: ແລ່ນ 7ກມ

ວັນພຸດ

ເຊົ້າ: ແລ່ນ 45 ນາທີ

ບ່າຍ: ແລ່ນ 7ກມ

ແລງ: ແລ່ນ 45 ນາທີ

ວັນພະຫັດ

ເຊົ້າ: ແລ່ນ 45 ນາທີ

ບ່າຍ: ແລ່ນ 45 ນາທີ

ແລງ: ແລ່ນ 8ກມ

ວັນສຸກ

ພັກ

ວັນເສົາ

ເຊົ້າ: ແລ່ນ 40 ນາທີ + situp 25×2 set

ບ່າຍ: ແລ່ນ 45 ນາທີ + situp 25×3 set

ແລງ: ແລ່ນ 40 ນາທີ + situp 30×3 set

ວັນອາທິດ

ເຊົ້າ: ແລ່ນ 7 ກມ

ບ່າຍ: ແລ່ນ 8 ກມ

ແລງ: ແລ່ນ 10 ກມ

ເປັນຈັ່ງໃດ ຕາຕະລາງແລ່ນຂອງ LKCoaching ໂຫດບໍ່? ສົມພໍແລ້ວ ລົດແກ້ວຈຶ່ງໄດ້ແຊ້ມ ເສັ້ນທາງແຊ້ມນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ໂຮຍດ້ວຍກີບກຸຫຼາບເລີຍ ມັນມີແຕ່ໜາມກັບອຸປະສັກທີ່ຄອຍທົບສອບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.

ໃຜສົນໃຈຢາກເລີ່ມຕົ່ນແລ່ນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວິທີຈະແລ່ນ ແລ່ນແນວໃດໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ບາດເຈັບກໍສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ເພຈ LKCoaching ຟຣີບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງໝູ່ເພື່ອນ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.