fbpx
05/01/2019 Silver Snipers

ມາຮູ້ຈັກກັບ Silver Snipers


ໃຜບອກວ່າຄົນຫຼິ້ນເກມມີແຕ່ໄວລຸ້ນ ມີແຕ່ເດັກນ້ອຍ. ມື້ນີ້ແອັດເລີຍຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນເກັມ Counter-Strike ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍຄືທີມ Sliver Snipers

ອາຍຸສະເລ່ຍໃນທີມກໍ 67 ປີ, ກັບໄວທີ່ຕ້ອງຢູ່ບ້ານພັກຜ່ອນເຮັດສວນ ແຕ່ພວກເຂົາຊໍ້າພັດໃຊ້ເວລາໃນການຫຼິ້ນເກມ CS ແລ້ວກໍຈ້າງຄູເຝິກມາສອນຫຼິ້ນເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນເກມ CS ໃນງານ 
Moscow’s IgroMir Expo ເປັນງານວາງສະແດງເກມຄອມພິວເຕີທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ມາຮູ້ຈັກຊື່ສຽງຮຽງນາມຂອງພວກເຂົາພ້ອມກັບສະກິລຕ່າງໆນຳກັນ

silver snipers
Source: Lenovo

ທີມ Silver Snipers ແມ່ນເປັນການລວມໂຕຂອງຜູ້ອາວຸໂສທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມນຳກັນຈາກເມືອງ ສະຕ໊ອກໂຮມ ປະເທດ ສະວິເດັນ ເຊິ່ງພວກເຂົາກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຄື Lenovo ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນເກມທີ່ປະເທດຣັສເຊຍ.


source: https://lenovo-silversnipers.com/

ການທີ່ບັນດາພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ມາລວມໂຕກັນແຂ່ງ esport ນີ້ກໍກາຍເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ລູກໆຫຼານຂອງພວກເຂົາໄດ້ຈະເລີນຮອຍຕາມ ແລະ ພວກເຂົາເອງກໍມີຄວາມສຸກກັບການແຂ່ງຂັນ esport ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກ.

 Dr. Adam Gazzaley ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຫຼິ້ນເກມນີ້ເຮັດໃຫ້ສະໝອງໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລ້ວຍັງມີການທົດລອງຟື້ນຟູຄົນທີ່ມີບັນຫາດ້ານລະບົບປະສາດ ແລະ ໂລກຄວາມຈຳເຊື່ອມດ້ວຍການຫຼິ້ນເກມ ເຊິ່ງປະກົດວ່າໄດ້ຜົນດີພໍສົມຄວນ.

ບາດນີ້ມາເບິ່ງວ່ານອກຈາກຫຼິ້ນເກມແລ້ວ ການເຝິກຊ້ອມຂອງພວກເຂົານັ້ນຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່

ນີ້ຄືໂສມໜ້າຄູເຝິກຂອງພວກເຂົາ Tommy Ingemarsson


lenovo-silversnipers.com

ການນັ່ງຫຼິ້ນເກມເປັນເວລາດົນ ມັນອາດເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອ ແລະ ເສັ້ນປະສາດຖືກກົດທັບໄດ້ ສະນັ້ນພວກເຂົາເລີຍຕ້ອງມີການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກ້າມເນື້ອທຸກສ່ວນ ເພື່ອເວລາໄປແຂ່ງ esport ຈະໄດ້ບໍ່ເມື່ອຍລ້າໄປກ່ອນ.

ແລ້ວນ້ອງໆເດ ຫຼິ້ນເກມ + ອອກກຳລັງກາຍແບບນີ້ບໍໍ່?


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.