fbpx
01/02/2019 ປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າຊາດຫຼາຍກວ່າ 3ແສນຄົນມາທ່ຽວວັງວຽງ ເປັນຫຍັງຄືຍັງເຮິຄືເກົ່າ

ປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າຊາດຫຼາຍກວ່າ 3ແສນຄົນມາທ່ຽວວັງວຽງ ເປັນຫຍັງຄືຍັງເຮິຄືເກົ່າ


ວັງວຽງດິນແດນທີ່ສວຍງາມ ໄປຍາມໃດກໍຄືເກົ່າບໍ່ເຄີຍປ່ຽນ ອັນທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນນີ້ໝາຍເຖິງຄວາມເຮິ ຄວາມເປື້ອນເປິທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ ກໍໝາຍເຖິງມີລາຍໄດ້ຫຼາຍ ເສດຖະກິດດີ ພາສີຫຼາຍ ໂອກາດພັດທະນາກໍສູງ ແຕ່ເປັນຫຍັງເສັ້ນທາງໃນເມືອງວັງວຽງກັບນັບມື້ນັບເປ່ເພ ເສດຖະກິດຊຸດໂຊມລົງເປັນກ້າວໆ ຄວາມເປື້ອນເປິກໍມີຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເມື່ອກ່ອນ. ການກໍສ້າງອາຄານໃໝ່ກໍບໍ່ມີການກວດກາ ບົດບັງທັດສະນີຍະພາບໄປໝົດ ລວມໄປເຖິງເລື່ອງຂອງມົນລະຜິດຕ່າງໆທີ່ຖືກປ່ອຍລົງແມ່ນໍ້າຊອງ.

ທັງໝົດນັ້ນເປັນພຽງບາງບັນຫາທີ່ຍົກມາ ທີ່ເຈົ້າແຂວງ ເຈົ້າເມືອງ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມໄປເຖິງປະຊາຊົນທຸກຄົນຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ມັນເຖິງເວລາແລ້ວບໍ່ທີ່ທຸກໆຄົນຕ້ອງລຸກຂຶ້ນມາເປັນເຈົ້າການກັບບັນຫານີ້

ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າຈະມີຫຍັງປ່ຽນແປງ


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.