fbpx
16/01/2019 ປິດຕຳນານການກ່າຍ ທີ່ສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ປິດຕຳນານການກ່າຍ ທີ່ສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ


ເປັນປະເດັນຮ້ອນໃນໂລກອອນລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກຸ່ມວຽກງານສ້າງຄູ ທີ່ໄດ້ແຊພາບຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມວ່າ

#ປິດຕຳນານການກ່າຍ
ພາກຮຽນທີ່ I ສົກຮຽນ 2018/19
ວິທະຍະໄລຄູ ພາກໄຕ້
CRD: SOURIOUDONG SUNDARA

ໃນໂພສເອງກໍບໍ່ໄດ້ລະບຸຫຍັງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາກໍພາເຂົ້າໄປສະແດງຄຳຄິດເຫັນການຢ່າງຍົກໃຫຍ່

ບາງຄຳເຫັນ: ການສອບເສັງແບບນີ້ຄວນຈະພິຈາລະນາຄືນແລ້ວ ສະໄຫມເຮົາສອບ30ປີຫລັງທີ່ຕ່າງເທດ ແລະຕ່າງປະເທດປັດຈຸບັນນີ້ເຂົາກະຍັງສືບຕໍ່ການສອບເສັງແບບຕົວຕໍ່ຕົວ ບໍ່ແມ່ນຈະມາໃສ່ຫມວກໃສ່ກຸບກັນ (ຂໍໂທດເດີ້ຖ້າຜິດເປົ້າຫມາຍຂອງຜູ້ຄິດ) ການສອບເສັງແລະການຮຽນໃນຍຸກນີ້ເຂົາໃຊ້ເຕັກໂລຢີມາຊ່ວຍ ການຕອບບັນຫາຫລືຕອບໂຈດເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະຫາຄວາມຮູ້ຢູ່ໃສມາຕອບກະໄດ້ ສຳຄັນແມ່ນເຈົ້າຮູ້ແລະວິໃສທັດຂອງເຈົ້າໃນການຕອບຄຳຖາມ ອາຈານຄວນເບີ່ງຈຸດນີ້ ການຮຽນການຮຽນ ການຊອກຫາຄວາມຮູ້ ແລະຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມຂອງອາຈານທີ່ສອບເປັນສຳຄັນວ່າລູກສິດຄົນນີ້ ມີຂໍ້ຄິດແລະວິໃສທັດແນວໃດ? ໃນຍຸກໂລກໂລກາພິວັນ ບໍ່ມີພົມແດນ ຫລືຍຸກ Degital ຫລື AI ທີ່ຈະເຂົ້າມາແທນທີ່ຄົນ

ລູກເພຈເຮົາຄິດຈັ່ງໃດກັບປະເດັນນີ້?


ແອັດເຫັນຮູບພວກນີ້ກໍຮູ້ສຶກທໍ້ແທ້ກັບລະບົບການສຶກສາໃນປະເທດເຮົາທີ່ເນັ້ນການສອບເສັງທີ່ຄັດເອົາຄະແນນຢ່າງດຽວ. ລອງນຶກພາບວ່າບັນດານັກສຶກສາສ້າງຄູເຫຼົ່ານີ້ຈົບອອກໄປ ເຂົາຈະໄປເຮັດແນວໃດກັບລູກສິດຂອງເຂົາ?


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.