fbpx
13/01/2019 DAM-LAO-XEKONG

ປະຊາຊົນຖືກຜົນກະທົບສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າອີມູນ


ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າອີມູນ ທີ່ແຂວງເຊກອງ.

ໂຄງການໄຟຟ້າອີມູນຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຍ້ອນວ່າມີປະຊາຊົນ 7-8 ປະມານ 100ກວ່າຄອບຄົວຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນຄັ້ງນີ້.

ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວເຊກອງໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ. ເຖິງແມ່ນວ່າໂຕເຂື່ອນເອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂື່ອນນັ້ນໄດ້ເລີ່ມສ້າງແລ້ວ ປະມານ 20ກິໂລແມັດ ພ້ອມກັບປຸກສ້າງອາຄານ ແລະ ເຮືອນພັກສຳເລັດ.

ທາງຜູ້ປະເມີນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຜາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຫາວິທີທາງທີ່ຈະຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ເໝາະສົມຕາມແຕ່ລະຄອບຄົວ ພ້ອມທັງຫາວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ກະທົບສິ່ງແວດແລ້ວໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ເມື່ອເຄື່ອນນີ້ສຳເລັດ ຈະມີກຳລັງຜະລິດໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ 130 ເມກາວັດ ເປັນໂຄງການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດໃນເກົາຫຼີໃຕ້ 70% ແລະ ບໍລິສັດຈະເລີນເຊກອງຂອງລາວຖືຫຸ້ນ 30%. ໂຄງການນີ້ບໍ່ທັນມີການເປີດເຜີຍມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ທີ່ມາ: rfa.org


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.