fbpx
10/11/2018 ບໍ່ມີການດູດຂໍ້ມູນຈາກເກມ OMG ດັ່ງທີ່ຂ່າວລືໄດ້ກ່າວໄວ້

ບໍ່ມີການດູດຂໍ້ມູນຈາກເກມ OMG ດັ່ງທີ່ຂ່າວລືໄດ້ກ່າວໄວ້


ອ້າງອີງຈາກເວັບໜຶ່ງທີ່ລະບຸຫົວຂໍ້ວ່າ ລະວັງຖືກເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈາກແອັບທວາຍນິໄສ
ຈາກຊື່ເຟສບຸກ ເພິ່ນບອກວ່າແອັບນີ້ມີການດູດເອົາຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ເຊັ່ນ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ອີເມວ, ເບີໂທ ລວມໄປເຖິງຂໍ້ມູນການເງິນ
ເຊິ່ງອາດຖືກນຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຫຼົ່ານັ້ນໄປແອບອ້າງເຮັດແນວອື່ນໄດ້.

ແຕ່…ແຕ່…ແຕ່…
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວແອັບນີ້ເປັນປະເພດ Instant Game ເຊິ່ງເປັນລະບົບໃໝ່ຂອງ Facebook ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດ
ຫຼິ້ນເກມໄດ້ທັນທີ

ໃນຕອນເລີ່ມເກມລະບົບຈະຂໍອານຸມັດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ພຽງແຕ່ກົດເຂົ້າເກມກໍຈະໄດ້ສິດນັ້ນທັນທີ.

ບັນດາຂໍ້ມູນເລົ່ານັ້ນເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານແທ້ພື້ນຖານວ່າ ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ Public ຢູ່ແລ້ວ.
ບໍ່ຕ້ອງຂໍສິດຫຍັງກໍເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເພາະເອງກໍໂພສມັນຢູ່ໜ້າ Facebook ເປັນປະຈຳ

ບັນດາສິດນັ້ນກໍປະກອບໄປດ້ວຍ ຊື່, ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຫິ້ຼນເກມດຽວກັນ ແລະ ສິດໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເພື່ອນ, ພາສາ,
Timezone, Timeline link ເຫັນບໍ່ວ່າເຮົາເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພວກນີ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວ.

Messenger payments status ບໍ່ແມ່ນບັນຊີທະນາຄານ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂອງທະນາຄານໃດໆທັງນັ້ນ
ແຕ່ເປັນການກວດສອບສະຖານະການຊຳລະເງິນຜ່ານທາງ Facebook Payments ເຊິ່ງຈະລາຍງານຜົນ
ເມື່ອເຮົາທຳການຂໍຊື້ໄອເຕັມໃນເກມ In-Game Purchase ມີໝົດທຸກເກມອັນນີ້ນະ
ເຊິ່ງລະບົບນີ້ບໍ່ສາມາດຮ້ອງຂໍການຈ່າຍເງິນໄດ້

ລະບົບ Instant Game ສ້າງມາເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຫຼິ້ນເກມເທິງ
Facebook ໄດ້ທັນທີໂດຍມີການຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນສາທາລະນະຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຫາກບໍ່ປອດໄພ ຜູ້ທີ່ໂດນກ່ອນໝູ່
ກໍຄົງຈະບໍ່ພົ້ນ Facebook

ດັ່ງນັ້ນ ສະຫຼຸບໄດ້ເລີຍວ່າເກມ OMG ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນສາທາລະນະຢູ່ແລ້ວ
ບໍ່ມີອັນຕະລາຍໃດໆ ແລະ ບໍ່ມີການດູດບັນຊີທະນາຄານແຕ່ຢ່າງໃດ

ຮູ້ແລ້ວກໍແຊແດ່ເນາະ ເພື່ອຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈະໄດ້ຮູ້
ບາດອັນຂໍ້ມູນຜິດໆຫັ້ນ ແຊກັນດີຂະໜາດ

ນີຄືບັນດາລາຍການເກມ: https://www.facebook.com/instantgames/455676461606571/

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/92821


ປະກອບຄຳເຫັນ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.